С.Торайғыров атындағы облыстық кітапхананың қорынан алынған әдебиеттер тізімі


1. Бөкеев О. Қамшыгер. Әңгімелер. «Жазушы» баспасы, Алматы – 1970. -  136 бет.
2. Бөкеев О. Ән салады шағылдар. Повестер мен әңгімелер. Алматы, «Жалын», 1978. 280 бет.
3. Бөкеев О.  Үркер ауып барады: Повестер мен әңгімелер. – Алматы: Жалын, 1981. – 528 бет.
4. Бөкеев О.  Өз отыңды өшірме: Роман. – Алматы: Жазушы, 1981. – 384 бет.
5. Бөкеев О. Біздің жақта қыс ұзақ: Повестер. – Алматы: Жалын, 1984. – 432 бет.
6. Бөкей О. Өнерге өлердей – ақ ғашық едім. Очерктер, көсемсөздер, эсселер Алматы, «Санат», 1995. – 304 бет.
7. Бөкей О.Тоқадан қалған тұяқ. - Астана: "Таным", 2003. - 80 бет.
8. Бөкей О. Таңдамалы шығармалар. 1 – том. Алматы: ҚАЗақпарат, 2003. – 326 бет.
9. Бөкей О. Кербұғы. Әңгімелер мен повесть. – Алматы: Атамұра, 2003. – 204 бет.
10. Бөкей О.Тоқадан қалған тұяқ. - Астана: "Таным", 2003. - 80 бет.
11. Бөкей О. Таңдамалы шығармалар. 1 – том. Алматы: ҚАЗақпарат, 2003. – 326 бет.
12. Бөкей О. Қар қызы: Хикаяттар / Құраст. Р. Мәженқызы. – Алматы: Раритет, 2008. – 280 бет. – «Алтын қор» кітапханасы.
13. Бөкей О. Өз отынды өшірме: Роман. - Алматы: "Өнер",  2010. – 384 бет.  -"Қазақтың 100 романы" сериясы.
14. Бөкеев О. Атау-кере (Қауіпті будан). Мұзтау хикаяттар.Алматы: «Ан Арыс» баспасы, 2010. — 320 бет.
15. Алтайдың кербұғысы // Қазақстан. – 2003. – 3 қазан. – 10 б
16. Ғалия Бөкейқызы. «Әлемдегі ең бауырмал, ең ақылды, ең тәкаппар адам менің ағам -еді» // Жұлдыздар отбасы. – 2011. - № 17. – 27 – 30 б.
17. Оралхан Бөкей // Қазақ әдебиеті. – 2003. – 3 қазан. – 1- 6
18. Оралхан Бөкей атындағы көркемсөз оқу шеберлерінің республикалық ХІІ байқауы  өтті //Кітап патшалығы. – 2010. - № 5 - 6. – 24 – 25 б
19. Оралхан Бөкей, талантты жазушы, Мұзтаудың мұзбалағы, Алтайдың кербұғысы (1943 - 1993)  // Жұлдыздар отбасы. – 2011. - № 17 . – 31 – 40 б
20. Үндістаннан оралмаған Оралхан // Сарыарқа самалы . – 2010. – 21 қазан. – 17б
21. Абдрашева Б. Оралхан Бөкей шығармасындағы ұлттық дәстүр // Саясат. – 2007. - № 11. – 73 – 76 б
22. Аймұхамбетова Ж. Түс көрудің мифологиялық астарлары (Оралхан Бөкей шығармалары негізінде) // Абай . – 2002. - № 2. – 59 – 63 б
23. Ахметбекұлы К. Алтайды айналып ұшқан ақиық // Жас Алаш. – 2003. – 2 – қазан. – 4 б
24. Жұмабай Н. Менің Оралханым // Қазақ әдебиеті. – 2011. – 30 қыркүйек. – 1,4 б
25. Кемелбаева А. Оралхан Бөкеев әңгіме жанрында // Абай. – 2002. - № 4. – 70 – 72б
26. Кемелбаева А. Оралхан Бөкеев әңгіме жанрында // Қазақ әдебиеті. – 2003. –  15 тамыз. – 6б
27. Қаңтарбаев Ә. Өр Алтайдың ойында Оралханның тойында // Қазақ әдебиеті. – 2003. – 24 қазан. – 11 б
28. Қарағызұлы Б. Біртуар (Оралхан Бөкейге) //Жұлдыздар отбасы. – 2011. - № 17. – 37б
29. Қарымсақова Б. Қамшыгер Садақбай (О.Бөкейдің «Қамшыгер» әңгімесі туралы) // Қазақ тілі мен әдебиеті. – 2007. - № 3. – 82 – 84б
30. Майбас Т. Айбөкен (Оралхан Бөкейдің рухына) // Түркістан. – 2010. – 11 қараша. – 9 б
31. Нұржекеұлы Б. Орны бөлек Оралхан // Жас Алаш. – 2003. – 4 қараша. – 5 б
32. Омарова Д. Халықтық тіл мен әдеби тілдің байланысы (Оралхан Бөкейдің «Атау кере» повесі бойынша) // Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде. – 2009. - № 12. – 18 – 25 б
33. Оразалиева Ж. Кейіпкер әлеміндегі сенім // Қазақ әдебиеті. – 2003. – 26 қыркүйек. – 9 б
34. Сматев С. Таңдайынан еліне бал тамызып.: өлең // Жас Алаш. – 2003. – 7 қазан. – 5 б
35. Соғысбайқызы А. Оралхан Бөкей әңгімелеріндегі мәтінтүзім сипаттары // әл – Фараби атындағы ҚҰУ хабаршысы. Филология сериясы. – 2007. - № 3. – 149 –153б
36. Шарахымбай Б. Оралханды ойлағанда // Қазақ әдебиеті. – 2004. – 17 қыркүйек. – 9 б
37. Шериева Қ. Қазақ повестеріндегі үндестік (Д. Исабеков  пен О. Бөкей шығармалары туралы) // Қазақ тілі мен әдебиеті. – 2008. - № 4. – 130 – 134 б
38. Мұртаза Ш. Оралхан: (О. Бөкей еске түскендегі елес пен ойлар). // Егемен Қазақстан. – 1998. – 22 мамыр.
39. Кәрібай Мұхтар Мұзтаудың мұз балағы [Қаламгер Оралхан Бөкей туралы] // Түркістан. – 2006. – 5 қазан.- 6 б.
40. Қонтарбаев, Ә. Өр Алтайдың ойында Оралханның тойында: [Жазушы Оралхан Бөкей – 60 жаста] // Қазақ әдебиеті. – 2003. – 24 қазан. – 11 б.
41. Алтайдың кербұғысы (Қазақтың аса көрнекті жазушысы Оралхан Бөкей туралы жаңа естеліктер) // Қазақстан . – 2003. – 3 қазан – 10 б.
42. Оралхан Бөкей (Жазушының 60 жылдығына арналған мақалалар) // Қазақ әдебиеті. – 2003. – 3 қазан. – 1 – 6 б.
43. Ахметбекұлы, К. Алтайдан айналып ұшқан ақиық: [Белгілі жазушы Оралхан Бөкей жайлы] // Жас Алаш. – 2003. – 2 қазан. – 4 б.
44. Тұманбайұлы К. Тағы да Орағана оралу: [Жазушы О. Бөкеев жайлы бірер сөз] // Жас Алаш . – 2002. – 16 мамыр. – 7 б.
45. Қоңыбасұлы Б. Ойға жүйрік Оралхан // Жас Алаш. – 2000. – 4 қараша. – 5 б.
46. Жүсіп Н. Асау жүрек аяғын шалыс басқан.....[Жазушы Оралхан Бөкей жайлы бірер сөз] // Жас Алаш. – 2000. – 28 қыркүйек
47. Сахариева Н. Оралхан Бөкей шығармаларын оқыту // Қазақ тілі мен әдебиеті. – 2000. - № 4. – 14 – 16б.
48. Шарабасов С. О. Бөкеев әңгімелері құрылатындағы фольклорлық сұраныстар // Ізденіс. – 2000. - № 4-5 – 22 – 26 б.
49. Сегізбай К. «.... Еркіндігің аңсаған кербұғы тіпті де өлген жоқ» [Оралханның рухымен сырласу] // Жас Алаш. – 2000.- 22 сәуір – 5 б.
50. Аймұхамбетова Ж. Оралхан Бөкейдің метаморфозасы. // Жалын. – 1999. - № 5 – 6. – 192 – 199 б.
51. Оралхансыз дүние бос сияқты: (Оралхан Бөкейдің зайыбы Ардақ Бөкеева мен жазушы Талаптан Ахметханның сұхбаты). // Қазақ әдебиеті. – 1999. 14 мамыр. – 8 б.
52. Бөкей О. Желтоқсан желі: Драма // Жұлдыз. – 1993. - № 9. – 3 – 31 б.
53. Мендеке Ә. Оралхан, Еркіндік. Ескерткіш: [Жазушы О. Бөкейдің, Зиратының басына қойылған ескеркіштің ашылу рәсімімен] // Қазақ әдебиеті. – 1996. – 1 қазан (№ 40). – 15 б.
54. Сарсенбаев А. Оралхан. Еркіндік. Ескерткіш. [Жазушы О. Бөкеевтің ескерткіші басында сөйленген сөз] // Қазақ әдебиеті. – 1996. – 1 қазан № (40). – 15 б.
55. Аханбайқызы А. Менің Оралханым: [Жазушы О. Бөкеевтің шығармашылығы туралы] // Жас Алаш. – 1996. – 28 қыркүйек
56. Жанұзақова Қ. Жазушы О. Бөкеевтің романтикалық әлемі. // Ақиқат. – 1998. № 8 – 89 – 91 б.
57. Тұманбайұлы Кенжебек Ор ағана оралу: эссе. // Жас Алаш. – 1997. – 9 қаңтар. (Оралхан Бөкей жөнінде).
58. Бітібаева Қанипа. Әдебиетті тереңдетіп оқыту : Екінші басылымы. - Алматы: «Мектеп» баспасы»ЖАҚ, 2003. - 416 6.
59. Кекілбайұлы Ә. Он екі томдық шығармалар жинағы. – Алматы: «Өлке» баспасы. – Т. 11. – 1999. – 464 б.
60. Қирабаев Серік Талантқа құрмет [Мәтін]: мақалалар, зерттеулер, портреттер. - Алматы: Жазушы, 1988.- 247 б

жоғарғы бет